Syntest utförs med syntavla och avser endast kontroll av synförmåga på avstånd. Svårighet att se på nära håll (t. ex läsa tidningen) kommer ofta efter 40 år och beror på att de muskler som skall forma linsen för när-seende ej fungerar fullt ut p. g. a. åldersförändring. Detta seende testas ej hos oss, men om du så önskar kan vi testa din när-syn på en så kallad Jaeger-tavla.

Avstånds seendet måste vi testa för att vi ska kunna utfärda intyg till transportstyrelsen för körkort C.


Hörseltest (audiometri) utföres också mycket enkelt med hörlurar. Liksom syntestet är huvudsyftet att kontrollera att hörseln uppfyller kraven för körkort C. Eftersom vi arbetar mobilt måste vi försöka hitta ett ”tyst” rum vid varje undersökningstillfälle.  Detta kan ibland vara mycket svårt. Fläktljud, knarrande golv, trafikljud utifrån o. s. v. kan upplevas som störande vid testets utförande. Jämförelse av hörselkurvorna mellan olika testtillfällen visar dock att överensstämmelsen är förhållandevis god.       Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30