Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30

Kolesterol

I kroppen förekommer kolesterol i alla vävnader, främst i hjärna och ryggmärg, dels  i fri form dels i bunden form. En viss mängd kolesterol tillförs kroppen med födan, men det största tillskottet sker genom kroppens egen syntes vilken huvudsakligen sker i levern.

Det kolesterolvärde som anges i ditt personliga utlåtande är total kolesterol.

Total kolesterol skall vara mindre än 6,5 mmol/L


Kolesterolfraktionen är dock inte enhetlig utan kan ur diagnossynpunkt indelas i 3 olika undergrupper:

TG = triglycerider

LDL = low density lipoprotein    (”ont” kolesterol)

HDL = High density lipoprotein (”gott” kolesterol)

 

Halten av de olika kolesterolfraktionerna varierar mycket och bestäms bl. a. av ålder, kön, kostens sammansättning.

Mättat fett som främst återfinns i mjölkfett och fett kött höjer kolesterol halten i blodet, medan fleromättat fett som finns i t. ex fisk och omega-3 margariner sänker kolesterolhalten.

Vid ett alltför högt kaloriintag stiger i första hand TG- nivån, vilket är negativt ur hälsosynpunkt med risk för kärlpåverkan.

LDL – fraktionen är den som innehåller mest kolesterol och därmed är direkt relaterad till skadeverkan.

HDL – fraktionen utgör främst en plattform för enzymer och aktivatorer som är verksamma vid fettomsättningen i kroppen. HDL anses därigenom ha förmåga att ta upp överskott av kolesterol från kroppens vävnader och därmed motverka kolesterolets skadliga verkan

    Om total kolesterol överstiger 6,5 mmol/L måste man därför gå vidare och hitta hur mycket som är ”gott” kolesterol respektive ” ont” kolesterol. 6,5 är således ingen absolut gräns. Överväger det ”goda” kolesterolet kan således total kolesterol överstiga 6,5  mmol utan att någon uppenbar hälsorisk anses föreligga!

Kolesterolhalten anses också påverkas negativt av långvariga stresstillstånd (liksom blodtrycket).

Slutligen har ärftligheten i många fall en mycket stor inverkan.


Om du vid undersökningen fått en måttligt förhöjd kolesterol halt kan du motverka detta genom att:


1. Öka fysisk aktivitet så att förbränningen ökar.


2.Tillse att det totala kaloriintaget ej är för stort (gäller inte bara fett utan även kolhydrater som vid överskott omvandlas till fett i kroppen).


3.Minska intag av mättat fett och istället öka andel fleromättat fett.


4.Försök minska stressorer i din livssituation (extraarbeten, frivilliga uppdrag, arbetsfördelning i hemmet, kostnadskrävande fritidsaktiviteter…).


Om kolesterolhöjningen är stor, eller om den är måttlig men ej svarar på ändrade levnadsvanor, kan man med läkemedel sänka kolesterolnivån.

Extremt låga kolesterolnivåer ses vid extrem fasta eller hårda fysiska träningsperioder men kan också sällsynt ses vid ovanliga sjukdomstillstånd. Oftast krävs dock ingen speciell behandling ur denna synpunkt.