BMI (Body Mass Index): med utgångspunkt från din vikt och längd anger BMI om du är normal-, över- eller underviktig. BMI beräknas genom att kroppsvikt i kg. divideras med kvadraten på din längd i meter.

 

≤ 18,5                                     UNDERVIKT

18,5 – 25,0                             NORMALVIKT

25,0 – 30,0                             ÖVERVIKT

30,0 – 40,0                             FETMA

40,0 ≥                                     SVÅR FETMA


BMI ger bara grov indikation på vikttillståndet, man vet t. ex. inte hur mycket är muskelmassa och hur mycket är fettväv. Vikten på skelettet är dock relativt konstant och skiljer sig ej markant mellan olika individer.


Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30