Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30

Blodvärde är egentligen en bestämning av halten av hemoglobin i blodet.

Hemoglobin finns i hög halt i de röda blodkropparna och ansvarar för syretransporten från lungorna till muskler och vävnader i hela kroppen.


Normal värden hemoglobin

Män132 – 163 g/l

Kvinnor 116 – 148 g/l


Anemi - för lågt blodvärde.

Vid lägre hemoglobin halter talar man om ”blodbrist” (Anemi ) och individen upplever trötthet, olust och minskad fysisk arbetsförmåga. Då räddningstjänstens personal förväntas kunna utföra mycket tungt arbete i samband med en insats är det väsentligt att blodvärdet ligger normalt.

    Den vanligaste orsaken till anemi är järnbrist. Hemoglobin innehåller järn. Utan tillräckligt med järn kan inte röda blodkroppar bildas normalt. Järnbrist kan bero på kontinuerliga begränsade blodförluster t. ex rikliga menstruationsblödningar, kronisk blodförlust från t. ex ett magsår eller en tumör i mag-tarmkanalen. En sådan järnbrist-anemi förvärras ofta av dåligt sammansatt föda (snabbmat) eller otillräcklig kost. En stor plötslig blödning t. ex i samband med olycka eller operation kan också ge upphov till anemi, men där är ju orsaks-sammanhangen uppenbara och det kan bli aktuellt med blodtransfusion akut.

En annan vanlig orsak till anemi är pågående inflammation (t. ex en infektion eller tumörsjukdom) eller annan samtidig sjukdom (nedsatt njur- eller sköldkörtelfunktion).


Vitaminbrist (B12, Folsyra) kan ge upphov till anemi i samband med icke fullvärdigt kostintag, tunntarmssjukdom, alkoholism m. m.

De röda blodkropparna bildas i den röda benmärgen i skelettet och ämnen som förorsakar skada på benmärgen (t. ex bensen och kloramfenikol) leder till ett blodbristtillstånd. På samma sätt kan anemi uppstå som en konsekvens av att benmärgen är uppfylld med tumörceller (leukemi metastaser) varvid det ej finns plats för normal blodbildning.

    Utredning av anemi kan kräva ingående laboratorieanalys men eftersom den vanligaste orsaken är järn eller vitaminbrist är det rimligt att man först försöker öka blodvärdet genom att tillföra vitamintabletter med järn (receptfritt!).

Många inom räddningstjänst är blodgivare och man får då automatiskt en uppföljning av sitt blodvärde. Det är då viktigt att man tar de järntabletter som oftast ordineras!


Polycytemi - för högt blodvärde.

Vid alltför höga hemoglobinvärden talar man om polycytemi. Inför viktiga tävlingar önskar oftast den idrottsaktive att ligga så högt i blodvärde som möjligt så att syreupptagningen och spridningen av syret i kroppen blir så effektiv som möjligt. Bloddopning har ju varit ett problem inom många idrotter, och än idag finns problem genom att tillföra ämnen som stimulerar blodbildningen (erytropoetin).

Ett alltför högt blodvärde innebär dock att blodet blir för tjockt och därmed flyter sämre fram i blodkärlen. Därigenom vinner man inte den ökade syretransport som eftersträvas. En risk som uppstår om blodet blir alltför tjockt är att det bildas blodpropp (trombos) i kärlbanan, vilken i sin tur kan ge svåra symptom p. g. a. utebliven blodförsörjning till vissa kroppsdelar.

    En vanlig orsak till att blodvärdet ligger för högt är att man dricker för lite vatten. Grundbehovet vatten för en vuxen person  är c:a 2 liter/dygn. Svettas man t. ex p. g. a. idrottsaktivitet eller bastubad måste man kompensera för detta och det kan handla om ytterligare fler liter som måste tillföras!

Tänk också på att kaffe driver ut vatten ur kroppen!