SAMS (Systematiskt Arbetsmiljösystem)


 


Kontinuerlig uppföljning av personalens hälsotillstånd, där frekvens, ohälsa och skador vid en enskild arbetsplats jämförs med yrkesgruppen som helhet i ett unikt dataprogram.


Mer information inom kort

Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30