Hur går en hälsokontroll till på Räddningshälsan?


1. Alla som ska på hälsokontroll får börja med att fylla i en hälsodeklaration med olika medicinska frågeställningar. Hälsodeklarationen går du och läkaren igenom under läkarundersökningen.


2. Nästa steg är att påbörja själva hälsokontrollen. Ett litet stick i fingret gör vi för att analysera ett par bloddroppar. Svaren får du direkt, och är något svar avvikande har vi möjlighet att ta fler prover som vi skickar in för analys.


3. Ett lungfunktionsprov utför du så att vi kan uppskatta och bedöma hur dina lungor mår.


4. Vi utför ett syntest på 5m avstånd där vi undersöker synen på bägge och vardera ögon.


5. Du får utföra ett hörseltest med ett par hörselkåpor på dig.


6. Ett urinprov lämnas då vi kontrollerar förekomst av bakterier, blod, socker med flera ämnen i urinen.


7. Sedan får du träffa läkaren. Läkarundersökningen inleds med en intervju om vad som hänt sedan föregående undersökningstillfälle ur hälsosynpunkt och ni går igenom hälsodeklarationen och testresultaten.

Läkaren undersöker och gör en bedömning av hjärtfunktionen, lungfunktionen, mun/svalg, nervbanor och buk.


Om undersökande läkare ej kan fastställa diagnos vid undersökningstillfället eller om undersökningen visat fynd som kräver fortsatt utredning skickas remiss till närmsta vårdcentral eller sjukhus för fortsatt handläggning. I vissa fall kan också röntgen-remiss sändas.


Vid nyanställningstest sker utöver arbets–EKG och de prov och tester som utföres vid årlig hälsokontroll en utvidgad läkarundersökning för att ge en bättre helhetsbild av förutsättningarna för att på ett säkert sätt kunna arbeta inom räddningstjänst.


I denna utvidgade läkarundersökning ingår bl. a.


•Fördjupad hälsoinintervju


•Undersökning av koordination och finmotorik


•Undersökning av knäfunktion


•Undersökning av ryggfunktion


•Tå- och hälgång


Om arbetsgivaren så beslutat utföres även drogtest i form av urinprov8. Därefter är det dags för ett s.k. arbets-ekg. Arbetsprovet utförs på en ergometercykel. Registrering av EKG sker i vila och kontinuerligt under arbete samtidigt som patienten belastas till nära maximal ansträngning. Arbetsprovet ger information om hjärtfunktionen och allmän arbetsförmåga.


Arbets–EKG undersökningen syftar till att undersöka hjärtats arbetsförmåga samt se att det ej föreligger sjukliga förändringar som kan innebära fara vid det hårda arbete i varm miljö som rökdykning kan innebära.


Räddningshälsan har alltid defibrillator, syrgas och läkare närvarande vid dessa tester!


Innan anställning där rökdykning ingår skall arbets–EKG utföras enligt Arbetsmiljöverkets Författnings Samling (AFS 2005:6 : Medicinska kontroller i arbetslivet). Därefter skall arbets–EKG utföras med jämna tidsintervall beroende på ålder.9. Slutligen får du läkarens utlåtande, och han beslutar om du är frisk eller om medicinska hinder föreligger.Om det är något mer Du vill ha information om kring Hälsokontrollen och läkarundersökningen, kan Du läsa dokumentet "Testresultat" här på sidan och få mer ingående information om syfte och vad alla resultat innebär för dig.
Har du frågor om din hälsoundersökning som ej besvaras här på sidan, är du välkommen att fråga personalen i anslutning till din undersökning.

Du kan också kontakta vår medicinskt ansvarige läkare på de telefontider och på det telefonnummer som anges på ditt personliga utlåtande eller till organisatorisk ansvarig under kontorstider på tel: 08-410 136 04


Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30