Syn- och hörseltest

Räddningshälsan Stockholm AB

En företagshälsovård specialiserad för räddningstjänsten

Syntest utförs med syntavla och avser endast kontroll av synförmåga på avstånd. Svårighet att se på nära håll (t. ex läsa tidningen) kommer ofta efter 40 år och beror på att de muskler som skall forma linsen för när-seende ej fungerar fullt ut p. g. a. åldersförändring. Detta seende testas ej hos oss, men om du så önskar kan vi testa din när-syn på en så kallad Jaeger-tavla.

Avstånds seendet måste vi testa för att vi ska kunna utfärda intyg till transportstyrelsen för körkort C.

 

Hörseltest (audiometri) utföres också mycket enkelt med hörlurar. Liksom syntestet är huvudsyftet att kontrollera att hörseln uppfyller kraven för körkort C. Eftersom vi arbetar mobilt måste vi försöka hitta ett ”tyst” rum vid varje undersökningstillfälle. Detta kan ibland vara mycket svårt. Fläktljud, knarrande golv, trafikljud utifrån o. s. v. kan upplevas som störande vid testets utförande. Jämförelse av hörselkurvorna mellan olika testtillfällen visar dock att överensstämmelsen är förhållandevis god.

 

 

Har du frågor om din hälsoundersökning som ej besvaras här på sidan, är du välkommen att fråga personalen i anslutning till din undersökning. Du kan också kontakta vår medicinskt ansvarige läkare på de telefontider och på det telefonnummer som anges på ditt personliga utlåtande eller till organisatorisk ansvarig under kontorstider på tel: 08-410 136 04

 

 

© 2013 Räddningshälsan Stockholm AB | Box 1113, 131 26 Nacka Strand | Tel: 08-410 136 04 | E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se