Spirometri

Räddningshälsan Stockholm AB

En företagshälsovård specialiserad för räddningstjänsten

Lungfunktionsprov (spirometri)

 

Vid undersökningen har du även utfört test på lungfunktionen. Testet är egentligen två separata prover.

Vid den första undersökningen försöker du tömma ut så mycket luft som möjligt. Detta behöver inte gå fort, utan det är viktigare att du efter ett djupt inandetag tömmer ut så mycket luft som möjligt. Den uppmätta volymen kallas vitalkapacitet (VC) och avspeglar lungvolymen. Lungvolymen beror till viss del på bröstkorgens form men beror främst på hur mycket man använder lungorna.

 

Lungvolymen är dock inte avgörande för prestationsförmågan. Vi har normalt alla mer än dubbelt så stora lungor som vi behöver!

Vid sjuklig förhårdnad av lungvävnaden minskar vitalkapaciteten. Detta kan ske vid kronisk inflammation eller vid inandning av damm (asbest, komposit). Denna typ av lungförändring kallas restriktion.

 

Den andra undersökningen du utför innebär att du efter en djup inandning försöker blåsa ut luften så fort du kan. Den volym du kan blåsa ut på 1 sekund kallas FEV 1.0 (forcerad expiratorisk volym på 1.0 sek) och om man relaterar denna volym till vitalkapaciteten talar man om FEV%. Normalt är FEV% c:a 75% av VC (vitalkapaciteten).

 

Om luftrören är trånga (t. ex p. g. a. svullnad) blir det problem att snabbt tömma lungorna vid en snabb utandning. Inandningen går dock bra för då vidgas ju bröstkorgen och därmed inandningsvägarna. Vid problem att tömma lungorna talar man om obstruktion.

Vid lungundersökningen registrerar vi även hastigheten av luftflödet vid en maximalt snabb utandning. Detta värde kallas PEF (peak expiratory flow). Vid trånga andningsvägar kan man förvänta sig att PEF – värdet sjunker. Exempel på obstruktiva lungsjukdomar är astma och KOL.

I tabellen nedan finns några exempel på några sjukdomar och hur dessa påverkar spirometrivärdena.

 

 

Lungfibros VC: ↓, FEV 1.0: ↓, FEV%: norm, PEF: ↓

 

Astma VC: norm, FEV 1.0: ↓, FEV%: ↓, PEF: ↓

 

Lungemfysem/KOL VC: (↓), FEV 1.0: ↓, FEV %: ↓, PEF: ↓

 

 

Vid spirometritestet registreras alla angivna testvärden varigenom vi kan bedöma din lungfunktion. Genom att jämföra med resultat från tidigare år kan man också se om det föreligger någon tendens till förändring.

 

 

Har du frågor om din hälsoundersökning som ej besvaras här på sidan, är du välkommen att fråga personalen i anslutning till din undersökning. Du kan också kontakta vår medicinskt ansvarige läkare på de telefontider och på det telefonnummer som anges på ditt personliga utlåtande eller till organisatorisk ansvarig under kontorstider på tel: 08-410 136 04

 

 

© 2013 Räddningshälsan Stockholm AB | Box 1113, 131 26 Nacka Strand | Tel: 08-410 136 04 | E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se