BMI

Räddningshälsan Stockholm AB

En företagshälsovård specialiserad för räddningstjänsten

 

BMI (Body Mass Index): med utgångspunkt från din vikt och längd anger BMI om du är normal-, över- eller underviktig. BMI beräknas genom att kroppsvikt i kg. divideras med kvadraten på din längd i meter.

≤ 18,5 UNDERVIKT

18,5 – 25,0 NORMALVIKT

25,0 – 30,0 ÖVERVIKT

30,0 – 40,0 FETMA

40,0 ≥ SVÅR FETMA

 

BMI ger bara grov indikation på vikttillståndet, man vet t. ex. inte hur mycket är muskelmassa och hur mycket är fettväv. Vikten på skelettet är dock relativt konstant och skiljer sig ej markant mellan olika individer.

 

Har du frågor om din hälsoundersökning som ej besvaras här på sidan, är du välkommen att fråga personalen i anslutning till din undersökning. Du kan också kontakta vår medicinskt ansvarige läkare på de telefontider och på det telefonnummer som anges på ditt personliga utlåtande eller till organisatorisk ansvarig under kontorstider på tel: 08-410 136 04

 

 

© 2013 Räddningshälsan Stockholm AB | Box 1113, 131 26 Nacka Strand | Tel: 08-410 136 04 | E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se