SAMS

Räddningshälsan Stockholm AB

En företagshälsovård specialiserad för räddningstjänsten

SAMS (Systematiskt Arbetsmiljösystem)

 

 

Kontinuerlig uppföljning av personalens hälsotillstånd, där frekvens, ohälsa och skador vid en enskild arbetsplats jämförs med yrkesgruppen som helhet i ett unikt dataprogram.

 

Mer information inom kort

Har du frågor om din hälsoundersökning som ej besvaras här på sidan, är du välkommen att fråga personalen i anslutning till din undersökning. Du kan också kontakta vår medicinskt ansvarige läkare på de telefontider och på det telefonnummer som anges på ditt personliga utlåtande eller till organisatorisk ansvarig under kontorstider på tel: 08-410 136 04

 

 

© 2013 Räddningshälsan Stockholm AB | Box 1113, 131 26 Nacka Strand | Tel: 08-410 136 04 | E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se